Bảo giá huấn luyện an toàn-vệ sinh lao động

                BẢNG BÁO GIÁ HUẤN LUYỆN AN TOÀN – VỆ SINH LAO ĐỘNG

STTSỐ LƯỢNGTỔNG CHI PHÍGHI CHÚ
Nhóm 1(học lần đầu 16 giờ): Người đứng đầu đơn vị, phòng, ban, chi nhánh trực thuộc và cấp phó người đứng đầu được giao nhiệm vụ phụ trách công tác an toàn, vệ sinh lao động; phụ trách bộ phận sản xuất, kinh doanh, kỹ thuật; quản đốc phân xưởng hoặc tương đương
 ≤ 20 HV8.000.000 đồng/ngàyNếu doanh nghiệp ở tỉnh, Viện tính thêm chi phí đi lại cho Giảng viên
 21 – 50 HV10.000.000 đồng/ngày
 51 – 70 HV11.000.000 đồng/ngày
 71 – 100 HV13.000.000 đồng/ngày
Nhóm 1(học cập nhật: 8 giờ): Người đứng đầu đơn vị, phòng, ban, chi nhánh trực thuộc và cấp phó người đứng đầu được giao nhiệm vụ phụ trách công tác an toàn, vệ sinh lao động; phụ trách bộ phận sản xuất, kinh doanh, kỹ thuật; quản đốc phân xưởng hoặc tương đương
1≤ 20 HV6.000.000 đồng/ngàyNếu doanh nghiệp ở tỉnh, Viện tính thêm chi phí đi lại cho Giảng viên
221 – 50 HV8.000.000 đồng/ngày
351 – 70 HV9.000.000 đồng/ngày
471 – 100 HV11.000.000 đồng/ngày
Nhóm 4 (học lần đầu: 16 giờ): Người lao động, ngoài các nhóm 1,2,3,5,6
1≤ 50 HV8.000.000 đồng/ngàyNếu doanh nghiệp ở tỉnh, Viện tính thêm chi phí đi lại cho Giảng viên
251 – 100 HV9.000.000 đồng/ngày
3101 – 200 HV11.000.000 đồng/ngày
4201 – 300 HV15.000.000 đồng/ngày
Nhóm 4 (học cập nhật: 8 giờ): Người lao động, ngoài các nhóm 1,2,3,5,6
1≤ 50 HV6.000.000 đồng/ngàyNếu doanh nghiệp ở tỉnh, Viện tính thêm chi phí đi lại cho Giảng viên
251 – 100 HV7.000.000 đồng/ngày
3101 – 200 HV9.000.000 đồng/ngày
4201 – 300 HV13.000.000 đồng/ngày
Nhóm 5 (học lần đầu 16 giờ): Người làm công tác y tế
1≤ 15 người8.000.000 đồng/ngàyNếu doanh nghiệp ở Tỉnh, Viện tính thêm chi phí đi lại cho Giảng viên
216 – 30 người10.000.000 đồng/ngày
331 – 50 người11.000.000 đồng/ngày
451 – 70 người13.000.000 đồng/ngày
Nhóm 5 (học cập nhật 8 giờ): Người làm công tác y tế
1≤ 15 người6.000.000 đồng/ngàyNếu doanh nghiệp ở Tỉnh, Viện tính thêm chi phí đi lại cho Giảng viên
216 – 30 người8.000.000 đồng/ngày
331 – 50 người9.000.000 đồng/ngày
451 – 70 người11.000.000 đồng/ngày
Nhóm 6 (học lần đầu 4 giờ): Vệ sinh viên
1≤ 20 người6.000.000 đồng/ngàyNếu doanh nghiệp ở tỉnh, Viện tính thêm chi phí đi lại cho Giảng viên
221 – 40 người8.000.000 đồng/ngày
341 – 60 người10.000.000 đồng/ngày
461 – 100 người13.000.000 đồng/ngày
Nhóm 6 (học cập nhật: 2 giờ): Vệ sinh viên
1≤ 20 người5.000.000 đồng/ngàyNếu doanh nghiệp ở tỉnh, Viện tính thêm chi phí đi lại cho Giảng viên
221 – 40 người7.000.000 đồng/ngày
341 – 60 người9.000.000 đồng/ngày
461 – 100 người12.000.000 đồng/ngày

Chi tiết về khóa huấn luyện:
 –  Điện thoại: 028 3859 6156

 –  Email: ttdt@iph.org.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *