CHỨC NĂNG

Viện Y tế Công cộng Tp.Hồ Chí Minh là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ Y tế, có chức năng nghiên cứu cơ bản, nghiên cứu chiến lược, chính sách; đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ; chỉ đạo chuyên môn tuyến dưới; truyền thông giáo dục sức khỏe và hợp tác quốc tế về lĩnh vực y tế công cộng; tham gia hoạt động quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm; tổ chức cung cấp dịch vụ công và dịch vụ khoa học kỹ thuật thuộc lĩnh vực y tế công cộng trong khu vực được phân công phụ trách.

IPH

NHIỆM VỤ

1- Nghiên cứu khoa học
2- Đào tạo
3- Chỉ đạo tuyến
4- Truyền thông giáo dục và nâng cao sức khỏe
5- Hợp tác quốc tế
6- Cung ứng dịch vụ thuộc chuyên ngành theo nhu cầu

DỊCH VỤ

Đơn vị kỹ thuật của Bộ Y tế về xét nghiệm Thực phẩm và môi trường và các dịch vụ khác về YTCC

đo kiểm môi trường

Môi trường lao động và môi trường trường học

kiểm nghiệm nước

Sinh hoạt, ăn uống, nước lọc thận

khám bệnh nghề nghiệp

Khám sức khỏe người lao động

TẠI SAO LẠI LỰA CHỌN CHÚNG TÔI

UY TÍN

Đơn vị kỹ thuật thuộc Bộ Y tế

LÂU NĂM

Thành lập từ 1969

đỘI NGŨ CHẤT LƯỢNG CAO

70% có trình độ đại học trở lên

CHẤT LƯỢNG

Được đánh giá bởi các đơn vị, tổ chức ISO và công nhận đơn vị nhà nước