Tag Archives: Khám bệnh nghề nghiệp

Chiêu sinh lớp huấn luyện an toàn vệ sinh lao động nhóm 1 và 5

Chiêu sinh lớp huấn luyện an toàn vệ sinh lao động nhóm 1 và 5 [...]

Khám phát hiện bệnh nghề nghiệp tại CTCP Phân bón Dầu khí Cà Mau

Khám sức khoẻ định kỳ tầm soát bệnh nghề nghiệp tại công ty cổ phần [...]

Khám sức khỏe người lao động tại Cty cổ phần chăn nuôi C.P Việt Nam

Ngày 27/5/2023, Viện thành lập đoàn khám sức khỏe người lao động cho công ty [...]

Khám sức khỏe người lao động tại Cty TNHH công nghệ năng lượng CSB Việt Nam Nhơn Trạch Đồng Nai

Ngày 14-23/3/2023, Viện YTCC tổ chức khám sức khỏe người lao động cho 1014 công [...]