Thư ngỏ

            Kính gửi: Quý khách hàng

Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý ngành y tế phía Nam có chức năng huấn luyện sơ cứu, cấp cứu cho người được phân công tham gia lực lượng sơ cứu, cấp cứu và người lao động tại nơi làm việc.  

Chi phí đào tạo được xây dựng dựa trên số lượng học viên cụ thể, Quý đơn vị có nhu cầu về lĩnh vực này, vui lòng liên hệ về Trung tâm theo địa chỉ Email: nguyenthihonghanh@iph.org.vn hoặc số di động: 0988282356 (CVC Nguyễn Thị Hồng Hạnh).

Trân trọng./.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *