Lưu trữ thẻ: sức khỏe lao động

Khám sức khỏe người lao động tại Cty cổ phần chăn nuôi C.P Việt Nam

Ngày 27/5/2023, Viện thành lập đoàn khám sức khỏe người lao động cho công ty [...]