Năng lực đào tạo, bồi dưỡng

– Đào tạo, bồi dưỡng về quản lý cho cán bộ quản lý ngành y tế (Quản lý bệnh viện,…)

– Đào tạo, bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức (Y tế công cộng, Bác sĩ y học dự phòng, Bác sĩ)

– Đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ thuộc lĩnh vực y tế công cộng và y học dự phòng cho cán bộ, viên chức y tế và các đối tượng khác theo quy định.

+ Quan trắc môi trường lao động

+ Chuyên môn về y tế lao động

+ Huấn luyện An toàn vệ sinh lao động (nhóm 1,4,5,6)

+ Huấn luyện sơ cứu, cấp cứu

+ Kỹ thuật đo chức năng hô hấp trong chẩn đoán bệnh nghề nghiệp

+ Kỹ thuật đo thính lực trong chẩn đoán bệnh nghề nghiệp

+ Kỹ thuật lấy mẫu thực phẩm phục vụ thanh tra, kiểm tra an toàn thực phẩm

+ Kỹ thuật kiểm nghiệm nhanh vi sinh vật trong thực phẩm

+ Các lớp xét nghiệm khác theo nhu cầu

Ngoài ra, các đơn vị nếu có nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng về các lớp khác có thể gửi thông tin qua email “ttdt@iph.org.vn” hoặc liên hệ số điện thoại: 028 3855 9503 – số nội bộ 226 hoặc 435 để biết thêm chi tiết mở lớp.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *