15 những suy nghĩ trên “Dịch vụ xét nghiệm

  • iphadmin nói:

   Viện là đơn vị xét nghiệm, kiểm nghiệm trực thuộc Bộ Y tế về các lĩnh vực an toàn thực phẩm, sức khoẻ môi trường, nước, không khí…
   Cám ơn quí khách hàng
   Quí khách cần xét nghiệm kiểm nghiệm
   Quý khách vui lòng liên lạc trực tiếp với bp nhận mẫu, sẽ được tư vấn chi tiết
   Bộ phận nhận mẫu, chăm sóc khách hàng
   Số điện thoại: 02838596160-028 39541971 hoặc email:nhanmau@iph.org.vn.

  • iphadmin nói:

   Viện là đơn vị xét nghiệm, kiểm nghiệm trực thuộc Bộ Y tế về các lĩnh vực an toàn thực phẩm, sức khoẻ môi trường, nước, không khí…
   Cám ơn quí khách hàng
   Quí khách cần xét nghiệm kiểm nghiệm
   Quý khách vui lòng liên lạc trực tiếp với bp nhận mẫu, sẽ được tư vấn chi tiết
   Bộ phận nhận mẫu, chăm sóc khách hàng
   Số điện thoại: 02838596160-028 39541971 hoặc email:nhanmau@iph.org.vn.

  • iphadmin nói:

   Viện là đơn vị xét nghiệm, kiểm nghiệm trực thuộc Bộ Y tế về các lĩnh vực an toàn thực phẩm, sức khoẻ môi trường, nước, không khí…
   Cám ơn quí khách hàng
   Quí khách cần xét nghiệm kiểm nghiệm
   Quý khách vui lòng liên lạc trực tiếp với bp nhận mẫu, sẽ được tư vấn chi tiết
   Bộ phận nhận mẫu, chăm sóc khách hàng
   Số điện thoại: 02838596160-028 39541971 hoặc email:nhanmau@iph.org.vn.

  • iphadmin nói:

   Quý khách liên lạc trực tiếp với bp nhận mẫu, sẽ được tư vấn chi tiết
   Bộ phận nhận mẫu, chăm sóc khách hàng
   Số điện thoại: 02838596160-028 39541971 hoặc email:nhanmau@iph.org.vn.

  • iphadmin nói:

   Quý khách liên lạc trực tiếp với bp nhận mẫu, sẽ được tư vấn chi tiết
   Bộ phận nhận mẫu, chăm sóc khách hàng
   Số điện thoại: 02838596160-028 39541971 hoặc email:nhanmau@iph.org.vn.

 1. Lê Thành Nhân nói:

  Xin chào Viện !!!
  Hiện tại tôi cần phân tích chất lượng nước mặt (QCVN 08:2023/BTNMT) và chất lượng nước sinh hoạt (QCVN 01-1:2018/BYT).
  Xin Viện báo giá giúp tôi chi phí kiểm nghiệm 2 loại nước trên theo quy chuẩn kèm theo.
  Trân trọng.

  • iphadmin nói:

   Quý khách liên lạc trực tiếp với bp nhận mẫu, sẽ được tư vấn chi tiết
   Bộ phận nhận mẫu, chăm sóc khách hàng
   Số điện thoại: 02838596160-028 39541971 hoặc email:nhanmau@iph.org.vn.

  • iphadmin nói:

   Viện là đơn vị xét nghiệm, kiểm nghiệm trực thuộc Bộ Y tế về các lĩnh vực an toàn thực phẩm, sức khoẻ môi trường, nước, không khí…
   Cám ơn quí khách hàng
   Quí khách cần xét nghiệm kiểm nghiệm
   Quý khách vui lòng liên lạc trực tiếp với bp nhận mẫu, sẽ được tư vấn chi tiết
   Bộ phận nhận mẫu, chăm sóc khách hàng
   Số điện thoại: 02838596160-028 39541971 hoặc email:nhanmau@iph.org.vn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *